Oldershove

Elke laatste donderdagmiddag van de maand is er om 16.00 uur een viering voor ouderen in Zorgcentrum Oldershove.
De eigen predikant gaat hier voor en vrijwilligers zorgen voor vervoer van de ouderen en een pianist verzorgt de muzikale begeleiding.

Voor deze ouderen is er op de zaterdag, voorafgaand aan het gedenken van de overleden op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, een eigen korte gedachtenisviering in de kerk, waarin het avondmaal wordt gevierd.

Er is tevens een avondmaalsviering voor ouderen in de kerk op de middag van Goede Vrijdag.