P.K.N

Iedere zondag om 10.00 uur is er een viering.
Elke veertien dagen wordt er voor de kinderen van 4-12 jaar een kindernevendienst gehouden.
Bijzondere vieringen zijn er op de kerstavond, Witte Donderdag, Goede Vrijdag.

Er zijn veel speciale diensten, Twee vieringen die georganiseerd worden door de Oecumenische Werkgroep.
De ene vindt plaats in de R.K. Kerk, de andere in de Prot. Kerk.
Ieder jaar is er een dienst, die georganiseerd wordt door de Wereldcontactgroep.
De vespers worden oecumenisch voorbereid, maar staan onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente.
Op de eerste zondag van de maand september wordt de opening van het nieuwe winterseizoen feestelijk gevierd met een speciale activiteit.
Eveneens een keer per jaar  wordt er samen met De Wingerd, de buurgemeente in Doetinchem, een gezamenlijke viering gehouden.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de overledenen herdacht.
Er vinden gedurende het jaar 6 Avondmaalsvieringen plaats.